INTEGRITETSPOLICY Leev by Lee

Oavsett om du är privatkund eller företag så grundar sig ditt val av oss i ett förtroende. Att
värna om det förtroendet är för oss viktigt i allt vi gör, också på integritet- och
dataskyddsområdet.


Frågor om integritet och dataskydd och hur vi som företag ska hantera informationen om dig
som kund blir allt mer viktiga i takt med att e-handeln växer och blivit vardag för många. I takt
med den utvecklingen känner också allt fler ibland en oro, men framförallt en nyfikenhet,
kring hur informationen om dem hanteras.
Vi tror starkt på att vara helt transparenta gentemot dig som kund och att alltid säga precis
som det är kring hur personlig information om dig kommer hanteras, och hur vi resonerar när
vi tar ställning i frågor om integritet- och dataskyddsfrågor. Det är också därför som vi har
samlat information på den här sidan, för att du ska förstå våra beslut och känna dig trygg
med hur vi hanterar frågorna.


Den sammanfattas i fem viktiga punkter:


 • Vi hanterar dig och alla uppgifter kring dig med stor respekt, sekretess och varsamhet och
  tänker ständigt riskmedvetet kring hur vi kan skydda din integritet i hur vi utformar våra
  tjänster och system.

 • Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-postoch SMS. Vi skickar nyhetsbrev, personliga erbjudanden och påminnelser om produkter somkommit tillbaka i lager. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skickadirektmarknadsföring.

 • Vi lämnar enbart ut de uppgifter om dig som kund till berörda företag som behövs för att
  du ska kunna beställa, betala samt få din vara levererad hem till dig.

 • Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag på de uppgifter vi samlat om dig.Du har även rätt att få dina uppgifter ändrade eller raderade om så önskat.

 • Vi är alltid öppna för dina åsikter och synpunkter. Kontakta oss gärna via mail, Facebook
 • eller Instagram om du känner dig minsta osäker på något eller har frågor till oss. Vår dörr är
  alltid öppen för dig!

Själva grunden till vårt engagemang i integritet- och dataskyddsfrågorna kommer från vår
respekt för dig som kund och det förtroende du har lagt i valet av oss som företag.